fluitlijnarchivebackup010061.gif fluitlijnarchivebackup010059.gif fluitlijnarchivebackup010057.gif fluitlijnarchivebackup010055.gif fluitlijnarchivebackup010053.gif fluitlijnarchivebackup010052.jpg fluitlijnarchivebackup010050.gif fluitlijnarchivebackup010048.gif fluitlijnarchivebackup010046.gif fluitlijnarchivebackup010044.gif fluitlijnarchivebackup010042.gif fluitlijnarchivebackup010040.gif fluitlijnarchivebackup010038.gif fluitlijnarchivebackup010036.gif fluitlijnarchivebackup010034.gif fluitlijnarchivebackup010032.gif fluitlijnarchivebackup010030.gif fluitlijnarchivebackup010028.gif fluitlijnarchivebackup001025.jpg
Toonvorming
fluitlijnarchivebackup010024.jpg nav_button_b1.gif nav_button_b2.gif fluitlijnarchivebackup010021.gif fluitlijnarchivebackup010019.gif toonvorming.gif
"Het is de toon die de muziek maakt" , m.a.w. de manier
waarop je iets zegt of speelt is bepalend voor het overkomen
van de boodschap en emotie die je wilt overbrengen .
Hoe kan ik mijn toon verbeteren en hoe kan ik mijn ademhaling
verbeteren ? .

Een beginnend fluitist is al lang blij dat de tonen eruit komen , maar
wat als je de grepen al kent en nog niet tevreden bent met
je toonkwaliteit ? Je toon verbeteren is niet altijd makkelijk , maar
door meer inzicht te krijgen in de verschillende aspekten van adem
en toon kun je via regelmatige oefening en bewustwording hiervan
je fluitspel wellicht een andere dimensie geven , het is daarom
misschien zinvol deze belangrijke aspekten eens op een rijtje te zetten .
Een goede uitvoering van een compositie wordt bepaald door de optelsom van verschillende "subjectieve elementen" zoals :  
de " juiste interpretatie " , "het streven naar technisch foutloos spelen en het produceren van een mooie (muzikale) toon .
Reden te meer om wat dieper in te gaan op deze elementen .
Voor fluitisten en andere instrumentalisten is inzicht in de muzikale zinsbouw (frasering) natuurlijk belangrijk voor het goed muzikaal kunnen interpreteren van een muziekstuk .
Een goede ademhaling , toonvorming en adembeheersing vormen
de basis voor realisatie van dit streven .
Het fenomeen "Toon" heeft natuurlijk een dubbele betekenis , zijnde : de klankwaarneming van de toon en de manier waarop 
iets tot uiting wordt gebracht (benadering/uiting van iets) .

Naast een goede ademhaling zijn er ook nog een aantal aanvullende toonelementen van belang om de toon beheerst en evenwichtig te kunnen laten klinken .
Mede van belang zijn o.a. : de toonaanzet , de positie van de tong
en de lipspanning ('embouchure') .
Deze zijn samen met een goede ademhaling van belang om een
mooie toon te kunnen produceren .
Hieronder worden deze toonelementen schematisch op een rijtje gezet en nader toegelicht .
Belangrijke toonbepalende elementen
 De belangrijkste "toonelementen" zijn :

- A.) Aanzet van de toon (
articulatie)
- B.) Ademsteun van de toon (onderbouwing met je luchtstroom)
- C.) Het volumeverloop van de toon ("envelope of ADSR")
- D.) Modulatiefrequentie van de toon (vibrato genoemd)
- E.)  Lipspanning (
embouchure )

- A.) De aanzet van de toon wordt met de tong gemaakt door een 
  " te/tu of de/du " klank te blazen , blaas de lucht tegen de 
  overstaande rand van het mondstuk . Hierbij is het belangrijk te 
  zorgen dat de tong de luchtstroom niet afsluit , dit kan gebeuren
  als je tong te ver tussen de tanden/lippen wordt geplaatst .
  Zorg ervoor dat je na de toonaanzet je tong plat in je mond houdt , 
  om te voorkomen dat de luchtstroom niet wordt afgesloten .

-B.) De Ademsteun is de "fundering van je toon" , spelen zonder ademsteun is vergelijkbaar met iemand die fiets op
banden die niet voldoende zijn opgepompt , dit fiets niet lekker
en zorgt voor meer weerstand waardoor je minder snel vooruit
komt en iedere hobbel voelt .

-C.) Het volumeverloop van de toon 

Het volumeverloop of amplitude van de toon (zie afbeelding) .

 
Er zijn 4 stadia (tijden) in het volumeverloop ("ADSR") :
 
  - Attack :    aanzettijd van de toon ( lees meer over articulatie )
  - Decay :    afnametijd van het hoogste volume 
                     van de toon naar doorklinktijd (sustain)
  - Sustain :  doorklinktijd van de toon
  - Release : uitsterftijd van de toon

Stadia Volumeverloop
Een ander belangrijk element van de toon is het 'vibrato gebruik' .

- D.) Modulatiefrequentie van de toon (vibrato) : 
de snelheid waarmee 
        de toonhoogte varieert . Als iemand met vibrato speelt wordt de 
        de snelheid van toonhoogte gevarieerd met een aantal Hertz (Hz) .
        Door het goed gebruiken van vibrato wordt de toon warmer en 
        expressiever van klank . Bij samenspel krijg je , bij gebruik van 
        vibrato , een mooiere versmelting van de polyfonie van de instrumenten . 


   Vibrato heeft 2 aspecten : A.) de snelheid (speed) en B.)de diepte (depth) 
   van de vibrato of toonhoogtevariatie (hieronder afgebeeld in 
   "(A) low/high speed" en "(B) low/high depth" golfvormen ) .
A.) Vibrato snelheid
B.) Vibrato diepte

Vibrato is een belangrijk muzikaal effect dat wordt veroorzaakt door het 
periodiek varieren van de hoogte van een toon. De omvang van de variatie 
in toonhoogte (modulatiediepte) is gewoonlijk een aantal hertz , maar veel minder dan een halve toon .
Vibrato maken doe je met je ademhaling d.m.v korte regelmatige 
luchtstootjes te geven waardoor de lucht in frequentie (toonhoogte)
en diepte varieert . 
De snelheid waarmee de toonhoogte varieert, de modulatiefrequentie, 
bedraagt doorgaans 1 tot 7 Hz. Als meerdere zangers of instrumentalisten 
samen spelen of zingen zorgt een (matig) vibrato voor een betere versmelting van de individuele klanken tot een geheel.
Vibrato kan een zangstem en instrumenten veel warmer doen klinken.
Het gebruik van veel of juist geen vibrato is in de loop van de muziekgeschiedenis sterk wisselend . Het is een tijdsverschijnsel
wat tegenwoordig vaak wordt gebruikt maar nog geen eeuw geleden
taboe was voor fluitisten , iets wat we nu vreemd vinden .
Vibrato wordt toegepast in zang, bij snaarinstrumenten en blazers, 
alsook in elektronische muziekinstrumenten zoals bijv. synthesizers. 
Bij een instrument zoals de vibrafoon is het vibrato zelfs een zeer karakteristiek klankbepalendonderdeel van het instrument.
N.b. Vibrato op een verkeerde manier toepassen wordt ook wel
"mekkervibrato" genoemd , probeer dit ten alle tijden te voorkomen .
Je kunt dan beter geen vibrato gebruiken want het komt vaak zeer 
irritant over .
Bron : o.a. Wikipedia        Lees ook .....  Trilling
 
Vibrato nader toegelicht .
harmonic.gif
 Onderstaande links bevatten uitleg en info over diverse
 speciale blaastechnieken die toepasbaar zijn op dwarsfluit .

      Extended Flute techniques
     *  Flutist Robert Dick Demonstrates the Glissando Headjoint 
     *  Flute long tones
     *  Robert Dick ( Multiphonics etc.)
     *  Tounging 
     *  New sounds of the flute
     *  Foster extensions
     *  Changes of Pitch
     *  Changes of Timbre
     *  Polyphony
     *  Attack and influence of the air Stream
     *  
New technique of tone development
     *  Fingering tablature for quarter tones
     *  For the contemporary Flutist

 


 

   

boven.gif fluitlijnarchivebackup010003.gif fluitlijnarchivebackup010001.gif