fluitlijnarchivebackup018050.gif fluitlijnarchivebackup018048.gif fluitlijnarchivebackup018046.gif fluitlijnarchivebackup018044.gif fluitlijnarchivebackup018042.gif fluitlijnarchivebackup018041.jpg fluitlijnarchivebackup018039.gif fluitlijnarchivebackup018037.gif fluitlijnarchivebackup018035.gif fluitlijnarchivebackup018033.gif fluitlijnarchivebackup018031.gif fluitlijnarchivebackup018029.gif fluitlijnarchivebackup018027.gif fluitlijnarchivebackup018025.gif fluitlijnarchivebackup018023.gif fluitlijnarchivebackup018021.gif fluitlijnarchivebackup018019.gif fluitlijnarchivebackup018017.gif fluitlijnarchivebackup001025.jpg
Contact / E-mail
 
fluitlijnarchivebackup018013.jpg nav_button_b1.gif nav_button_b2.gif fluitlijnarchivebackup018011.gif fluitlijnarchivebackup018009.gif mailfluitlijnnl.jpg
Voor informatie of voor uw bestelling
mail@fluitlijn.nl  
Telefonisch te bereiken op : 0115 - 491024
boven.gif fluitlijnarchivebackup018004.gif fluitlijnarchivebackup018002.gif
Bedrijfsgegevens :
Fluitlijn.nl
T.a.v. Dhr. P. Lockefeer
Spuikompark 23 , 4553BD Philippine
Tel: 0115-491024 92
Handelsregister Kvk : 51523663 BTW : NL151051926B02ALGEMENE VOORWAARDEN
Toepasselijkheid algemene voorwaarden van FLUITLIJN.NL
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Fluitlijn.nl afsluit, of
het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. Door te bestellen geeft u aan
met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.
 
  1. Bezorgen & Bezorgkosten
Fluitlijn.nl bezorgt de artikelen via Postnl – Pakket Dienst, zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 2 tot 4 werkdagen vanaf de betaaldatum. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Fluitlijn.nl hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van de door Fluitlijn.nl aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Fluitlijn.nl worden gemeld. Ook eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens dient u aan Fluitlijn.nl door te geven.
 
Online leveringen
De leveringen/verzendingen worden alleen ONLINE bezorgt behalve indien u met Fluitlijn.nl
een afspraak heeft gemaakt om de goederen op te komen halen .

Verzendtarieven ( geldig tot eventuele postnl tariefswijzigingen )
Postnl aangetekend € 8,60 (alleen in Nederland)
Postnl Pakketdienst € 6,95
Via brievenbus € 2,95 t/m € 3,95 (envelop)

Postnl aangetekend buitenland € 15,-

  1. Prijzen en betaalmogelijkheden
De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW, maar exclusief evt. bezorgkosten. De artikelen worden per Ideal, bankoverboeking of Paypal (indien van toeppassing) betaald.
 
  1. Recht op gratis ruilen en teruggave
U kunt alle artikelen die u hebt aangeschaft in de Fluitlijn.nl webshop zonder opgaaf van redenen en binnen 7 werkdagen na ontvangst aan ons retourneren. Houd er rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle – zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is – mogen worden gebruikt en dat de artikelen met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.
Na de periode van 7 dagen kunt u, uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs of een vergelijkbaar document.
Indien een order niet binnen 30 dagen is geleverd kunt u dit kosteloos annuleren.
Het betaalde bedrag wordt bij retourneren of annuleren binnen 10 werkdagen op uw bankrekening teruggestort.
Bij retourneren zijn de verzendkosten voor de koper en heeft Fluitlijn het recht € 3,- administratiekosten in
rekening te brengen .
 
Retourneeradres:
Fluitlijn.nl
T.a.v. Dhr. P. Lockefeer
Spuikompark 23
4553 BD Philippine (Zld)
 
Gevolgen teruggave
Bij waardevermindering van een artikel kan door Fluitlijn.nl een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.
 
  1. Bestelling weigeren
Het staat Fluitlijn.nl vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Fluitlijn.nl waarbij zij dit niet hoeven te motiveren. Indien Fluitlijn.nl een online bestelling niet aanneemt, deelt Fluitlijn.nl dit u onmiddellijk mee.
 
  1. Bescherming van persoonsgegevens/privacy & crediteuren
De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.
Fluitlijn.nl behoudt zich het recht voor om over de door u verstrekte gegevens een analyse uit te voeren en op basis van verkregen informatie een alternatieve betaalwijze aan te bieden. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd. Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Fluitlijn.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee Fluitlijn.nl werkt zijn gebonden aan de voorwaarden van Fluitlijn.nl , waarin uw privacy wordt gewaarborgd. Indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief zal Fluitlijn.nl uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Fluitlijn.nl (per post of e-mail) kunt u zich ten allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties.
 
  1. Garantie
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen
van toepassing. Bij verkoop van 2dehands producten zal Fluitlijn.nl de garantieduur op de factuur vermelden .

  1. Aansprakelijkheid
Fluitlijn.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover u voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en). Fluitlijn.nl is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
 
  1. Overmacht
Algemene Leveringsvoorwaarden
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Fluitlijn.nl opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel u als Fluitlijn.nl het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Fluitlijn.nl of bij de toeleveranciers van Fluitlijn.nl
contactfl.jpg bestellenfl.jpg
Prijzen en betaalmogelijkheden :

Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW, maar
exclusief evt. bezorgkosten. De artikelen worden per Fluitlijn
factuur voldaan .

Verzendtarieven ( verzending met Postnl pakketdienst ) :

Postnl aangetekende verzending € 8,60 (alleen in Nederland)
Postnl Pakketdienst € 6,95
Via brievenbus € 3,- (envelop)
Postnl aangetekend buitenland € 15,-